Bilder fra familiekvelden i Jernbaneparken

Det var 700 store og små i Jernbaneparken