Stort engasjement rundt Haugtun

Torsdag 19. januar skal formannskapet i Steinkjer behandle rådmannens innstilling til ny reguleringsplan for Haugtun boligfelt på Sparbu. Byggeplanene er blitt møtt med massiv motstand fra naboene, som mener utbyggingen strider med kommunens reguleringsplan for Sparbu. Den legger vekt på lav utnyttelsesgrad og landlige omgivelser.

Også partiet Rødt har kastet seg inn i diskusjonen om Haugtun.

– Rådmannen i Steinkjer går inn for å gi Levanger Boligutvikling tillatelse til bygging av 10 nye boliger på tross av massive protester fra innbyggerne i Sparbu. Dette er i strid med gjeldende reguleringsplan Vi må ikke havne i en situasjon hvor formannskapet i Steinkjer setter sine egne innbyggere til side, til fordel for et firma som har økonomiske interesser i området, sier Tor Arne Mjøen, leder for Rødt Steinkjer.

Kritisk til prioriteringene

– Rødt har foreløpig ingen plasser i kommunestyret og formannskapet, så vi har få muligheter til å påvirke prosessen. Dersom det viser seg at politikerne velger å støtte en kapitalsterk utbygger framfor sine egne innbyggere, er det tydelig at Steinkjer trenger et parti som Rødt. Rådmannen skriver selv i innstillingen at forslaget er en plan som i størst grad ivaretar tiltakshavers interesser, og i mindre grad gjenspeiler naboenes interesser, fortsetter Mjøen.

– Vi ser at MDG støtter oss, noe vi er svært tilfredse med! Beboerne har samlet 100 underskrifter mot forslaget, og politikerne må tenke nøye over hvem som er deres oppdragsgivere.

– Blir ikke hørt

Astrid Norgård i Sparbu har ledet an i kampen mot Haugtun boligfelt. Hun hadde et innlegg om saken i kommunestyremøtets åpne spørretime før jul, og har drevet underskriftskampanje mot utbyggingen.

– Vi har levert inn over 100 underskrifter imot denne rivinga, og det blir ikke tatt hensyn til. Det er kun Sweco som lager planen, og formannskapet ser ut til å godta alt de skriver uten motforestillinger eller hensyn til oss som bor her. Jeg kan ikke si annet enn at vi har vært igjennom en grusom prosess de siste 2 årene. Slik vil vi ikke bli behandla, men slik fortsetter det, skriver Norgård i en e-post til Steinkjer-Avisa.

Da Norgård holdt sitt innlegg til kommunestyret i desember, svarte ordfører Bjørn Arild Gram følgende:

– Jeg er kjent med at det er stor motstand mot fortetting, men jeg kan ikke ta stilling til denne konkrete saken på dette tidspunktet. Et forslag til ny reguleringsplan har vært ute på høring, og nå skal rådmannen først ta stilling til saken, før vi politikerne får saken tilbake. Vår behandling av saken er i tråd med plan og bygningsloven og det er lov å endre planer. Tidlig i 2017 får vi saken til behandling, sa Gram.