Felleskjøpet lukter på milliardomsetning

Felleskjøpet Agri Steinkjer er klare til å gjennomføre en betydelig oppbygging av kapasiteten. Hvis kommunen legger til rette slik at det lar seg gjøre, tror de at de kan omsette for en milliard kroner om ikke lenge.

– Kongstanken er at på den store tomta vi har her på havna i Steinkjer, skal vi ha det mest veldrevne og beste Felleskjøps-anlegget i Norge. Vi planlegger i en større målestokk, for å være mer tilpasset fremtiden. Det er nå toget går, sier Arild Thomassen, som er sjef ved Felleskjøpets store fôrfabrikk helt nede på havna i Steinkjer.

I tillegg til ny butikk og verksted, håper Felleskjøpet Agri Steinkjer at de kan etablere et stort maskinsenter i Steinkjer. Og ikke minst skal kapasiteten på kraftfôrfabrikken bygges ut. Fôrfabrikken i Steinkjer er allerede en av Norges aller største.

Felleskjøpet Agri er med andre ord mye mer enn en butikk der man kan kjøpe hundemat.
– Nå må vi bygge for fremtiden. Til sammen omsetter vi for ca. 700 millioner kroner i året – og snart lukter vi på milliarden. Det er avdelingen i Steinkjer som omsetter for absolutt mest av alle Felleskjøpet Agris avdelinger i Norge, sier Arild Thomassen og Per Ørjan Hansen, som er sjef for butikken og verkstedet, som ligger like ved fôrfabrikken.
– Felleskjøpet Agri vurderer å etablere et stort maskinsenter i Nord-Trøndelag, eventuelt et i Trøndelag. Vi har plass til det på området her vi er på Sørsileiret, men da er vi avhengig av at kommunen legger forholdene til rette for det. Får vi ikke areal, kan vi ikke bli her. Men er kommunen med og virkelig legger til rette for en stor satsing i Steinkjer, blir dette bra, sier Hansen og Thomassen.
Bare fôrfabrikken omsetter for bortimot 600 mill. kroner i året.
– Totalt vil fôrfabrikken, butikken og verkstedet snart omsette for mye mer, så nå må vi bygge for fremtiden. Vi lukter som sagt snart på milliarden i omsetning, sier Arild Thomassen, som setter sin lit til at Steinkjer kommune gjør hva de kan.

Det er nemlig flere enn Felleskjøpet Agris avdeling i Steinkjer som ønsker å etablere et nytt, stort maskinsenter. Det er med andre ord ingen selvfølge at det bygges i Steinkjer kommune. Men det er avdelingen i Steinkjer som omsetter mest i Norge.

– Vi har hatt møte med ordføreren, og med lederne for veg og trafikk, og de er veldig positive til planene våre. Nå får vi bare håpe at vi får klarhet fra politikerne, om Felleskjøpet Agri faktisk kan bygge for fremtiden i Steinkjer. Vi snakker om en vesentlig kapasitetsøkning, sier sjefen ved fôrfabrikken.
– Kan dere antyde hvor store investeringer det er snakk om i antall kroner, om det blir slik at dere kan foreta en betydelig utvidelse i Steinkjer kommune?
– Nei, vi kan ikke det, men det er snakk om veldig mye.
Beliggenheten ved havna i Steinkjer er helt avgjørende.
–Vi er heldig som har havn, også med tanke på en grønn profil. Vi halverer transportkostnadene på råvarene som skal inn, med å bruke skip. Og vi har mulighet til å bruke sjøtransport i enda større grad – på traktorer, maskiner og mere til. Noe som igjen kan føre til en utbygging av havna i byen. Vi har vært i kontakt med havnevesenet.

Når det gjelder Felleskjøpets butikk – og kontorer, som mange har et forhold til, er ett alternativ at bygningen rives, for så å bygge et større bygg på samme sted.
– Alternativet er å foreta en stor og tung oppussing, men det vil bli dyrt, for bygget er ikke bygd som en moderne butikk. Ei heller med moderne kontorer. Men det er ikke vi som skal ta den avgjørelsen. Den er det Felleskjøpet sentralt som skal ta, men vi jobber aktivt for å vise at vi er et godt drevet anlegg, sier Hansen.

En avgjørelse for lokasjon av nytt verksted og maskinutsalg i Steinkjer vil bli tatt etter 1. mars en gang, da prosjektrapporten skal leveres.