Tett program på museet

EGGE MUSEUM: I disse dager er vårprogrammet ved Egge Museum klart, med blant annet et miniseminar om Steinkjerpositivet.

Det er stor aktivitet på Egge Museum, og i disse dager er arrangementene i vinter og vår klare. Det første arrangementet i Fylkesmannsgården er et møte med Martin Callanan fra NTNU/Vitenskapsmuseet 16. februar der han vil fortelle om sin jobb som arkeolog og forskning med fokus på samisk arkeologi og funn etter bredsmeltingen.
– 26. februar blir det fastelavnskaffe i fylkesmannens stuer med kaker, berlinerboller og fastelavnsboller, forteller Maiken Lien Jørgensen.
Lørdag 4. mars arrangerer museet “Positiv lørdag – et miniseminar om Steinkjerpositivet”, men dette vil foregå i Weidemannsalen i rådhuset.
– Vi har nettopp kjøpt inn et positiv bygd av Thomas Foosnæs først på 1850-tallet, og i løpet av dette miniseminaret vil blant andre Svein Karlsen, Kristin Eek, Einar Olav Larsen, Jann-Magnar Fiskvik og Bjørn Bratsberg bidra med kunnskap og musikk, sier Jørgensen.
Onsdag 5. april vil historiker Kolbein Dahle holde foredraget “Kulturminnevern og geocaching”, og Dahle har arbeidet med museum og kulturminnevern hele sitt voksne liv. Han har i de siste årene også vært interessert i geocaching.
– Dette er en stor aktivitet på verdensbasis, og mange av gjenstandene som er lagt ut har med seg en historie om kulturminner. Jeg nevner også at geocachere fra inn- og utland er invitert til Egge i pinsa i år, og trolig dukker det opp over 500 personer, mener Jørgensen.
23. april blir det musikk og trivelig kaffestund i Fylkesmannsgården med elever fra kulturskolen. 30. april er det klart for ny vasskraftdag i Østbyfossen, et svært populært arrangement med stamping av vadmel, bruk av oppgangssaga og kornmaling i bekkakverna. Som vanlig byr man på vassgraut, vaffel og kaffe.
– Her kan man jo bli med på både natursti og pinnebrødsteiking, sier Bodil Østerås.