Tiltak for tryggere skolegårder

Det er lagt en plan for å bedre trafikksikkerheten ved Binde og Lø skole. Nå søkes det om trafikksikkerhetsmidler fra Statens vegvesen.

Steinkjer kommune har sendt en søknad om støtte til to trafikksikkerhetsprosjekt til Statens vegvesen. Steinkjer kommunes trafikksikkerhetsutvalg (KTU) trekker fram to prosjekt som bør rustes opp.

Ved Stod samfunnshus og Binde skole har det lenge vært behov for å bedre trafikksikkerheten i forbindelse med busstransport til og fra skolen. Her er det lagt en plan for asfaltering og oppmerking av parkeringsplassen ved skolen, i tillegg til en egen vei og snuplass for henting og bringing ved barnehagen. Utbedringene vil koste 1,2 mill. kroner.

Ved Lø skole er det også behov for å rydde opp på parkeringsplassen. Her er det skissert tre alternativer, og et kostnadsoverslag som varierer fra 30.000 til 130.000 kroner, avhengig av hvilken løsning som velges.

De to prosjektene har en samlet prislapp på minst 1,3 mill. kroner.

I kommunebudsjettet er det satt av 1.064.619 kroner til trafikksikkerhetstiltak. Derfor søkes det om tilskudd.