«Grønland-Kristiansen» endelig på sokkel

SNEPPEN: Torsdag ettermiddag ble en byste av en av Steinkjers største sønner, Grønlandspioneren Kristian Kristiansen, avduket på Sneppen, bare noen meter unna huset han bodde i i 47 år.

Kristian Kristiansen ble født 16. februar 1865 på husmannsplassen Grinda under gården Øvre Trana i daværende Ogndal kommune. Som unggutt ble han en ivrig friluftsmann både til vanns og til lands, og ble kamerat med en annen ungdom som bodde på Øvre Trana gård, nemlig Otto Sverdrup. Kristian fikk jobb som gårdskar på denne gården etter konfirmasjonen, og gjorde seg sterkt bemerket blant annet som skiløper disse årene.
I 1888 skulle Fridtjof Nansen plukke ut mannskap til en ekspedisjon over Grønland, og blant andre falt valget på Kristian Kristiansen og Otto Sverdrup. De andre deltakerne på turen var Oluf Dietrichson fra Levanger, samt Samuel Balto og Ole Nilsen Ravna fra Karasjok. Nansen mente for øvrig at Kristian med sine 23 år var altfor ung til å tåle en slik ekspedisjon, men Sverdrup klarte å overtale Nansen, noe sistnevnte aldri skulle komme til å angre.
De seks mennene reiste til Grønlands østkyst med selfangerskuta “Jason”, men turen fikk en dramatisk start. Isforholdene var vanskelige, og de ble satt av på et isflak som drev sørover. Isflaket gikk etter hvert i oppløsning, men de seks kom seg opp i lettbåtene og rodde i 12 dager nordover langs kysten. De gikk i land i Umivik, og spente på seg skiene 15. august 1888. Halvannen måned senere, den 29. september ankom de Ameralikfjorden på vestkysten av Grønland. De måtte overvintre på samme sted, og hjemkomsten til Norge i 1889 ble den rene hyllingsferden. De ble møtt av store folkemengder i Kristiania, og det samme skjedde i Stenkjær da Kristiansen og Sverdup kom hjem. De ble møtt ute på fjorden av både ordfører og magistrat, og ble ført i prosesjon gjennom byens gater. Deltakerne på turen over Grønland fikk æresbevisninger fra mange land, blant annet fikk Kristiansen den norske, svenske og danske fortjenstmedalje.
Etter hjemkomsten fra Grønland arbeidet Kristiansen på Øvre Trana i noen år, og ble senere tomteformann på et trelastbruk. I 1905 startet han ved Indherreds Aktie Dampskibsselskap, en jobb han hadde resten av livet. Derfor var han et fast innslag på Sørsikaia når innherredsbåtene kom, er det å lese i Steinkjerleksikonet.
Kristian Kristiansen bosatte seg på Sneppen, i det huset i dag som har adressen Kristian Kristiansens gate 9. Han leide bort et av rommene til nystartede Stenkjær Landsgymnas som lærerrom, og i dette huset bodde han i 47 år. Sneppen og Håkka var den eldste sentrumsbydelen i Steinkjer, bygd på 1850-tallet. Her fantes skysstasjonen, og her fantes Håkkastua, Steinkjers første gjestgiveri som i mange år var under kyndig ledelse av Lovisa Toldnes, eller “Lovisa i Håkka” som hun ble kalt. I samme området bodde også frøken Scheie, damen som var ansatt i administrasjonen i vegvesenet. Om vinteren arrangerte hun ofte barneskirenn i dette området, og det er ikke rart at NRK-profilen Arne Scheie ble sportsinteressert. Frøken Scheie i Håkka var nemlig hans tante.
Kristian Kristiansen bodde i huset sammen med kona Anna, og det var nettopp hennes foreldre som bygde huset rundt 1840. Like ved lå Stenkjær Skysstasjon, et offentlig tiltak som forpliktet driverne til å ha minst fire hester i stallen. Staten betalte de som drev skysstasjonene hele 2.400 kroner som en årlig godtgjørelse, og da jernbanen kom til Steinkjer i 1905, ble det også et oppsving på antall besøkende.
Kristian Kristiansen døde 30. juni 1943 i Steinkjer, og på dagen 152 år etter hans fødsel kan man nå skue “Grønland-Kristiansen” på en sokkel i sitt rette miljø. Nemlig i Steinkjers lille perle, Sneppen.