Finn sier takk for seg

– Nå er det nok, sier bygartner Finn Rossing etter 40 år som ansatt i Steinkjer kommune – de siste åtte årene som bygartner.
Ingen kommuneansatt har vært så markant i bybildet som Finn Rossing, både som gartner, som tar vare på alt av busker og trær, men også som kreativ drivkraft for en rekke prosjekt: Labyrinten Trifolium, Bystranda, Holmen, Rismelen og satsingen på urbant landbruk ved Vårtun i Heggelia.
– Nå ønsker jeg større frihet og vil gjøre andre ting, både rådyrjakt og fisking – og jeg har noen skriveprosjekt på vent.
Mye motstand i starten
Bygartneren har aldri trivdes på kontoret på Rådhuset.
– Jeg har alltid prioritert å møte folk utenfor kontoret. I stedet for å svare med et brev på kontoret tar jeg heller en telefon og avtaler et møte, så blir vi enig i løpet av et kvarter. Samtidig har jeg alltid stilt opp hvis noen ønsker en rundtur i sentrum og høre hva parkvesenet holder på med. Det er alltid trivelig, men også tidkrevende, sier Rossing.
De siste årene har Finn Rossing stått bak en rekke prosjekt som har skapt begeistring både blant steinkjerbygg og tilreisende – og satt Steinkjer på kartet. Til tross for rosende omtale i etterkant har det vært mange tøffe runder for å få realisert prosjektene, ikke minst labyrinten.
Ingen kultur for kreativitet
– Det var mye motstand i starten, men har blitt bedre de siste årene. Det er ingen kultur for å dyrke fram kreativiteten til de ansatte i kommunen, alt skal være helt A4. Det har også vært lite raushet overfor parkvesenet, som jeg mener har vært med å styrke identiteten og stoltheten i Steinkjer. Jeg møter mange unge utflytta steinkjerbygg som har lyst til å flytte hjem på grunn av de mange grønne lungene som Bystranda og labyrinten. Vi har gjort byen bedre å bo i – det er jeg stolt over, sier Rossing.

Muligheter er et ord bygartnere ofte åpner med når nye prosjekt skal presentere. Det gjelder også det siste prosjektet med urbant landbruk i sentrum, som høstet begeistring og applaus da det ble presentert for politikerne tidligere i februar.
– Det skal jeg jobbe videre med fram til jeg slutter for det skal realiseres. Det vil virkelig sette landbrukskommunen Steinkjer på kartet, med et mål om å øke forståelsen, kunnskapen og respekten for matproduksjon. Ombygging av Rismelen er også i gang – det er et viktig og spennende byutviklingsprosjekt, sier Rossing.
Mange flere ideer
Til tross for at mange prosjekt er realisert, og flere er underveis, surrer det flere ideer i hodet til den kommende pensjonisten.
– Jeg har mange ideer, men de får ligge. Det er mange dyktige ansatte som tar over, så jeg skal ikke legge meg borti det videre arbeidet. Men kommer det et nytt forslag om å rive ned Furuskogen, så skal de få høre.