Trenger flere flyktningguider

– Vi har behov for mange flere flyktningguider i Steinkjer. Vi kan love at det er givende å være venn med noen fra en annen kultur enn oss. Det gir veldig mye. Det er spennende, sier Ida Westerhus i Røde Kors og Elin Vinje i Flyktningtjenesten.
Elin Vinje sier det er bra for integreringen, det at folk i Steinkjer involverer seg.
– Målet vårt er at folk i Steinkjer skal snakke med innvandrerne, hilse på dem, ja, få dem til å føle seg velkommen. Jeg blir utrolig glad når jeg ser at familier eller enslige i Steinkjer møter flyktninger, blir kjent med dem og tar seg litt av dem. Men vi trenger enda flere.
Ida Westerhus ber folk som har kjent en liten gnist av lyst til å begynne som flyktningguide, tar kontakt med Røde Kors. På epost eller per telefon.
– Det er snakk om å møtes et par timer en gang i uka. Hjemme eller på kafe eller et annet sted. Hva man gjør og når man gjør det, må man finne ut av i lag med den man blir kjent. Jeg blir med på første treffet, og funker det ikke, gjør det ikke det. Men ta sjansen og prøv.