Barnehager krever svar

– Vi vet ingenting, verken om fremtiden til barnehagen eller om nødvendig opprusting i påvente av eventuell ny barnehage.
Det sier Robert Ødegård, som er leder av Samarbeidsutvalget ved Tufbakken barnehage på Mære. I fjor vinter sendte foreldrene et åpent brev til kommunen, der de ba om helt nødvendig opprusting av barnehagen i påvente av en eventuell flytting og ny barnehage.
– Nå er tålmodigheten slutt, vi må få et svar. Jeg mener Steinkjer kommune er en dårlig arbeidsgiver når de ikke gir de ansatte og foreldre ved Tufbakken et klart svar, sier en frustrert Robert Ødegård, mens han viser fram litt av forfallet både inne og ute.

Prioriteringsliste klar
Tilbake i 2012 ble det utarbeidet en tilstandsrapport for både inne- og uteareal ved barnehagen, og det er sendt inn en prioriteringsliste over utbedringstiltak.
– Tidligere i år fikk vi se prioriteringslisten til kommunen, og der var ikke Tufbakken barnehage nevnt. Da sendte vi et nytt brev, men fortsatt har vi ikke hørt noe fra kommunen, sier Ødegård.

Nytt Mære-kryss
Det utredes også nytt Mære-kryss i forbindelse med elektrifiseringen av Trønderbanen og ny E6-trase, noe som vil få konsekvenser for barnehagen.
– Vi vet ikke hva som blir konklusjonen, men blir alternativ 2C valg, så blir barnehagen midt i trafikkmaskinen. Det vil også bety omfattende anleggsvirksomhet tett på barnehagen, sier Ødegård.
Også de ansatte ved Tufbakken barnehage venter på et klart svar, først og fremst om det blir en ny barnehage.
– Det som sliter mest på oss ansatte er usikkerheten. Vi vet ikke hva som skjer, men har forståelse for at det tar tid. Det blir lettere å fortsette i dagens lokaler hvis vi får et klart svar, sier Toril Rønning, verneombud ved Tufbakken barnehage.
Barnehagen leier også lokaler i Helsehuset på grunn av plassmangel.

Usikkerhet ved Sørlia barnehage
Også Sørlia barnehage venter i spenning på svar om fremtiden.
– Vi venter på en endelig bekreftelse på når det blir flytting. I påvente av en eventuell flytting har vi brukt litt av barnehagens midler til å male veggene i barnehagen med hjelp fra kommunens vaktmesterteam, sier styrer Inger Lise Vang Aalberg ved Sørlia barnehage.