Vil ha med alle på TV

– Vi er opp­ford­ret til å lage et lo­kalt ar­ran­ge­ment for å ta imot Som­mer­to­get, og vi vil ha med alle til å vise at vi er åpen, lys og glad, sier Kari Aar­nes i Stein­kjer kom­mu­ne.
Det er satt sam­men ei ar­beids­grup­pe, som skal snek­re sam­men et lo­ka­le ar­ran­ge­ment i for­bin­del­se med NRKs be­søk 1. juli.
Én av 40 stop­pe­sta­sjo­ner
Al­le­re­de før jul star­tet NRK plan­leg­gin­gen av årets som­mer­tur­né, og ba om inn­spill til mu­lig stop­pe­ste­der.
– Det kom en et­ter­lys­ning et­ter mu­lig stop­pe­ste­der til Som­mer­to­get, og vi i Vi­sit Innherred spil­te inn man­ge for­slag fra Levanger i sør til Snå­sa i nord. NRK har valgt å stop­pe i Stein­kjer og Grong, så nå må vi alle bi­dra til at det blir spen­nen­de tv-sen­din­ger fra Trøn­de­lag. Det er en utro­lig sjan­se til å vise fram alt vi har å by på, sier Kath­rine Skjel­van i Vi­sit Innherred.
 En lokal scene
NRK stiller med et eget togsett med en scene for tv-sendingene til «Sommeråpent», men det blir også en lokal scene like ved stasjonen.
– Her ønsker vi mange gode lokale innslag. Nå ønsker vi spenstige forslag til hvem som må stå på scenen, sier Kari Aarnes, og legger til at de gjerne mottar tips til epostadressen info@steinkjer.kommune.no
I tillegg til et lokalt program ønsker arbeidsgruppa mest mulig liv og røre i sentrum. Sommertoget stopper kl. 13 lørdag 1. juli, og det er ett tettpakket program fram til det blir direktesending av «Sommeråpent» fra toget.
– Det er viktig med mange gode og spennende innslag på vår lokale scene. Det øker sjansene for å bli med i den direkte sendingen senere på kvelden, sier Kathrine Skjelvan.
Spesialbygd tog
Et spesialbygd togsett er utviklet for anledningen og det blir både tv- og radiosendinger fra turen gjennom Norge.
Martin Steinholt er programleder på den første strekningen Bodø-Steinkjer, mens Henriette Louise Krogness tar over stafettpinnen og blir programleder på strekningen fra Steinkjer til Åndalsnes. Prosjektleder for Sommertoget er Thomas Hellum, som står bak konseptet «Sakte TV» og har kjørt både Bergensbanen, Hurtigruta, Saltstraumen og Skibladner minutt for minutt.