NRK inn i Brygga

NRKs avdeling i Steinkjer flytter inn på Brygga på Nordsia. 

– Avtalen ble signert i forrige uke, og nå starter arbeidet med å klargjøre lokalene til NRK. Lokalet skal være klart til innflytting i løpet av august, sier Sigbjørn Vikan i Brugata Eiendom.

Totalt står det 900 kvadratmeter med tomme lokaler i førsteetasjen på Brygga. NRK Trøndelag skal ta i bruk 200 kvadratmeter i tillegg til en del fellesareal.

– NRK er veldig fornøyd med både beliggenheten, utsikten og lokalene, sier Vikan.

Det er også klart at Innherred Boligbyggelag skal inn i deler av de tidligere lokalene til Norengros Helsebutikken Steinkjer, som nå holder til Dampsaga-senteret.

Sigbjørn Vikan satser på kontorlokaler i hele førsteetasjen av Brygga.
– Jeg mener det finnes bedre butikklokaler andre steder i sentrum, så jeg satser på kontorvirksomhet i hele førsteetasjen. Jeg er opptatt av å gjøre det skikkelig og er tålmodig med å finne nye leietakere, sier Vikan.

Steinkjer kommune har kjøpt hele NRK-eiendommen på Lø og ha planer om både ny barnehage og boligbygging på den store tomta.