Siste uke på jobben for Finn

Rossing blir pensjonist førstkommende fredag, etter sju år som bygartner og totalt 35 år i kommunens tjeneste.  Kvelden før han slutter, er han gjest på møtet som Steinkjer seniorforum skal ha på Dampsaga 11. mai.

På møtet vil han snakke om våren ‒ tiden da alt spirer og gror ‒ og publikum vil få høre om en del av de større prosjektene han har ledet. Det gjelder realiseringen av labyrinten, bystranda, Rismelen og ikke minst Vårtun med urbant landbruk.

Fredag 12. mai har en gruppe steinkjerbygg trommet sammen til en markering på torget, for å vise sin takknemlighet for det bygartneren har fått gjennomført.

– Vi synes Finn og hans mannskap har gjort en strålende innsats for Steinkjer, og vil gjerne markere dette med et aldri så lite arrangement på torget, forteller leder i hovedkomiteen, Svein Finne.

Dette betyr at fredag den 12. mai vil det kokes kaffe på svartkjel på torget, og det vil bli kulturinnslag fra Nordsia Vel og Jan Erik Moe.

– Vi syntes at Finn fortjener dette. Han har gjort en kjempeinnsats for byen, så vi oppfordrer flest mulig til å stille opp og gi en verbal rose til Finn Rossing, og selvsagt til hans gode medarbeidere, sier Knut Åge Trana, nestleder i komiteen. Arrangementet starter kl. 16.