Motorsyklistene vil bli sett

Våren er kommet, og med den kommer motorsyklistene på veiene igjen. Da er det viktig at bilistene er ekstra oppmerksomme.

Hvert år blir mange motorsyklister drept og skadd i kollisjoner med biler, og i Transportøkonomisk institutts undersøkelse, “Motorsyklers og mopeders synlighet” slås det fast at bilførerne blir tilkjent juridisk skyld i de fleste ulykker av denne typen, et faktum som også bekreftes i en fersk studie fra det velrenommerte, nederlandske forskningsinstituttet,
SWOV.

Den vanligste situasjonen er at bilføreren ikke overholder vikeplikten eller på annen måte overser motorsykkelen. Dette gjelder særlig tidlig på våren når bilførerne er uvante med tohjulingene og motorsyklistene i tillegg er litt rustne etter en lang vinter uten kjøring. Ofte blir det bare små bulker på bilen, mens motorsyklisten som regel havner på sykehus. Problemet er ikke at motorsykler og mopeder er “usynlige”, men at bilførerne ikke er innstilte på å se etter motoriserte tohjulinger.

“Se oss”

For å forebygge slike ulykker mellom motorsyklister og større kjøretøy, har Norsk Motorcykkel Union siden midten av 90-tallet hatt årlige “Se oss”-aksjoner på våren, med underparolen “Nå er vi her igjen”.

Tirsdag ettermiddag var de plass ved Shell Figga, der de delte ut flygeblad, før noen av motorsyklistene kjørte rundt i sentrum for å vise bilistene at de er på veien igjen.

– Det handler om samspillet i trafikken. Vi vil øke bilistenes bevissthet om oss motorsyklister, og få dem til å se litt ekstra etter oss, sier Liv Hermann, som er fylkessekretær i NMCU.

Samtidig som antall motorsyklister og antall kjøretøy generelt har økt, har antall ulykker gått ned de siste årene.

– Men fortsatt går det galt innimellom, og det er spesielt ved innpåkjøring på landeveier med høy fartsgrense at det smeller. Bilistene ser motorsykkelen, men feilberegner hvor fort den kommer. Vi holder jo samme fart som en bil, påpeker Merete Paulsen, som leder lokallaget i NMCU.

Stort miljø

Både Hermann og Paulsen roser motorsykkelmiljøet på Innherred og ellers i landet.

– Her i Steinkjer og omegn er det mange som kjører på tur, det er mange sosiale treff, og når vi tar en stopp langs veien, går det som regel kort tid før er andre motorsyklister som stopper for en prat. I tillegg er det ofte noen som er nysgjerrige på syklene som kommer bort, sier Paulsen.

Hun oppfordrer bilistene til å være ekstra oppmerksomme nå som motorsykler og mopeder er på veiene igjen, og minner om hvor sårbare de på to hjul er.

– Vi blir små i møte med en bil eller lastebil, og selv om vi er godt påkledd, er det vi som får støyten hvis det smeller.

De oppfordrer også folk til å se filmen “Full kontoll” som NMCU har lagt ut på YouTube.