Rismelen tar form

Rismelen er virkelig i ferd med å skifte form nå. Og skulle noen lure, så er det ingen fare for at alt ikke er klappet og klart til Steinkjerfestivalen 23. juni.
Det store utbyggingsprosjektet i Rismelen til en verdi av 22 millioner kroner, vil ikke være ferdig til Steinkjerfestivalen. Det har heller aldri vært planen. Utbygginga skal skje i flere trinn, og det er trinn 1 som skal ferdigstilles i sommer.

– Planen var å være ferdig til 1. juli, men på grunn av Steinkjerfestivalen blir det litt forsinket. Vi må bare stoppe arbeidet uka festivalen arrangeres, sier kommunens prosjektleder, Anne-Grethe Holm.

Hun sier de har god dialog med Steinkjerfestivalen.

– Både kommunen og festivalen vil gjøre det beste ut av det. Et område rundt leke- og trimområdet vil være avgrenset for publikum. Asfalt, jord og plen vil vi avvente med til etter festivalen. Det er til alles beste! Nysådd plen og flere tusen på festival ville ikke være en god løsning for noen av partene, sier Holm, som jevning har dialog med festivalen.

Når det gjelder videre framdrift av prosjektet «Rismelen aktivitetspark», starter prosjekteringen nå. Igangsetting av arbeidet med trinn 2 blir etter festivalen i 2018.