Disse får tilskudd til kultur og idrett

Dis­se får til­skudd fra Stein­kjer kom­mu­ne et­ter be­hand­ling i ho­ved­ut­valg for opp­vekst og kul­tur:
– Pønk­ban­det Astmatisk Gap­skratt får et til­skudd på 10.000 kro­ner til pla­te­inn­spil­ling.
– Stein­kjer hånd­ball­klubb får 50.000 kro­ner i til­skudd i for­bin­del­se med Sparebank1 Cup.
– Be­drifts­id­ret­ten i Nord-Trøn­de­lag får 25.000 kro­ner i til­skudd til skoleelevenes del­ta­kel­se i årets topp­se­song.
– Det Store Kaffeslabberaset får 25.000 kroner i tilskudd til årets slabberas på Vårt Hjem.
– Steinkjer Friidrettsklubb får 12.000 kroner i tilskudd til arrangementet «Oftenåsen Opp».
– Kortnebbgåsfestivalen får 25.000 kroner i tilskudd til årets festival.
– Steinkjer Pønkforening får 5.000 kroner i tilskudd til Pønkfestival 2017.
Søknaden fra Dansekollektivet Oslo Da fikk avslag til arrangementet «Skulpturparken» i forbindelse med Steinkjerfestivalen. Avslaget begrunnes med at kommunen allerede støtter Steinkjerfestivalen gjennom en fast avtale.