Strør ut millioner

Steinkjer kommune har de siste årene gått med solide overskudd, og 2016 ble intet unntak. Drøyt 57 millioner kroner i overskudd ble fasiten da kommuneregnskapet var gjort opp, og i torsdagens formannskapsmøte presenterte flertallskonstellasjonen (Sp, H, V, Frp og KrF) sitt forslag til hvordan pengene skulle brukes.

Rådmannen hadde innstilt på at hele beløpet skulle overføres til kommunens disposisjonsfond, men politikerne ønsker å bruke ca. 17 millioner til ulike engangstiltak, og sette de resterende 40 millionene til disposisjonsfondet.

Dette vil det politiske flertallet bruke penger på:

– Medarbeiderutvikling, kompetanseheving og nærværsarbeid – 1 million kroner

– Omstilling, forskning og utvikling – 2 millioner kroner

– Uteområde Egge barnehage – 0,2 millioner kroner

– Vindusutskifting og utvikling Egge ungdomsskole – 1,8 millioner

– ENØK-tiltak i kirkene – 1 million kroner

– ENØK-tiltak for grende- og forsamlingshus – 0,2 millioner kroner

– Trafikksikkerhetstiltak på Lø og Binde skoler – 0,6 millioner kroner

– Trafikksikkerhetstiltak Henning skole – 1,4 millioner kroner

– Investeringstilskudd Beitstadhallen – 0,9 millioner kroner

– Prosjekt Jakob (kulturhus i sentrum) – 1 million kroner

– Oppgraderinger Egge museum – 3 millioner kroner

– Orgelfond Beitstad kirke – 1 million kroner

– Vanntilførsel for snøproduksjon Steinkjer skistadion – 3 millioner kroner

– Bredbåndsdekning i sykeheimer og eldresentra – 0,5 millioner kroner

– Utstyr til aktivitetstilbud i sykeheimer og eldresentra – 0,2 millioner kroner

– Reasfaltering av kommuneveier – 0,5 millioner kroner

Alternativt forslag fra opposisjonen

I formannskapsmøtet la også Arbeiderpartiet og SV fram sitt alternative forslag. Det falt med fem mot flertallets  seks stemmer.

Opposisjonen ville bruke pengene slik:

– Egge ungdomsskole (skifting av vinduer og ombygging av bassengarealet til kantine m.m.) – 5,5 millioner kroner

– Paviljong Mære skole – 1 million kroner

– Forsøk sykefravær (økt grunnbemanning) 3 millioner kroner

– Uteområder skoler/barnehager – 1,5 millioner kroner

– Ventilasjonsanlegg Beitstadhallen – 0,9 millioner kroner

– Utredning kulturhus/Samfunnshuset – 1 million kroner

– Forebyggende arbeid mot frafall i skolen – 0,5 millioner kroner

– Opplevelseskort for barn og ungdom fra familier med dårlig økonomi – 0,5 millioner kroner

– Sykkelsatsing for et bedre miljø – 1 million kroner

– Utvikling Egge museum – 3,7 millioner kroner

– Overføring disposisjonsfondet – 38 millioner