Steinkjergården på skilt

Fredag den 16. juni dukker det opp nye skilt ved Steinkjer kirke, og det er historien om Steinkjergården og den gamle fontenen som ble funnet for et par år siden det handler om.

Det har de siste årene vært skrevet mye om Steinkjergården og dens historie. Steinkjergården er den røde tråden i Steinkjers historie helt fra sagatida, og gårdens betydning for byens utvikling gjennom både handelsvirksomhet, som skysstasjon og den gradvise urbaniseringa av sentrum. I middelalderen finnes navnet Steinkjer på gamle kart, og det er antakelig gården det handler om. Også landevegsferdselen mellom nord og sør var en av grunnene til at Steinkjergården er nevnt, i og med at gården også sto for fergetrafikken over Steinkjerelva. Siden den gang har Steinkjergården hatt flere eiere, og en av de mest kjente var nok Conratt Martin de Jeger på 1600/1700-tallet, og senere Elisabeth Brix, også kalt Madame Brix.
I 1862/63 ble gården revet av kommunen for å gi plass til byens kirke, og for noen få år siden startet man med undersøkelser i grunnen rundt dagens kirke. Her ble det funnet spor etter både grunnmur, mynter og stolpehull som man regner med å være et feste for en flaggstang. Det ble også funnet rester av selve stangen i form av en stolpe, og denne stolpen er datert til å være fra begynnelsen av 1700-tallet.
– Vi antar at oppføringa av en flaggstang skjedde i forbindelse med oppussingen av Steinkjergården i 1723, og denne bruken av flagg kan ha sammenheng med byens militære aktivitet den gang. I 1705 ble det nemlig bestemt at troppene skulle øve to ganger i året på faste ekserserplasser, og Steinkjersannan var nok en av dem, forteller Torbjørn Haugen.
Nå skal det altså settes opp to skilt som skal fortelle om Steinkjergårdens historie og om letinga og utgravinga av fontenen som ble bygd vest for datidas kirke, altså rundt 1885–1890.
– Vi kan takke våre gode sponsorer som har gjort dette mulig, og fredag den 16. juni klokka 11.00 vil det bli et avdukingsarrangement ved kirka der sentrumsforeninga bidrar med litt servering. Vi kaller dette åpning av kirkeparken, og håper at steinkjerbyggen tar seg en tur for å se på de nye skiltene som forteller litt om en viktig del av Steinkjer-historien, sier Haugen.