Felles jobb mot ny kommune

Arbeidet mot én kommune i 2020 pågår for fullt i Verran og Steinkjer.  

Mens Torunn Austheim presenterte ny felles ledelse, inkludert ny kultursjef, snakket Torbjørn Wekre fra Distriktssenteret om det viktige arbeidet med å skape en felles identitet i den nye storkommunen. mens Stortinget debatterte kommunereformen, og vedtok formalitetene rundt sammenslåing av kommunene Verran og Steinkjer, var den politiske ledelsen samlet til felles møte i Verran.

– Dette er en historisk begivenhet, sa Anders Lindstrøm, ordfører i Verran kommune som ledet torsdagens møte.

Presenterte lederkabalen
Torunn Austheim, rådmann og prosjektleder for sammenslåingen, presenterte siste nytt i arbeidet med å få på plass en felles ledelse fram mot 2020.

– En felles ledelse er avgjørende for å komme videre i arbeidet. Det er utrolig mye positivt engasjement og lite motstand, så jeg tror det vil gå veldig radig, sa Torunn Austheim, før hun presenterte lederkabalen.

Den største nyheten er at det snart utlyses en stilling som kultursjef som skal lede en egen kulturavdeling.

– Det har i lengre tid vært klare politiske signal om behovet for en kultursjef, og det er også et fundament i intensjonsavtalen. Vi jobber nå med finformuleringene i utlysningen, og vi satser på å ha en kultursjef på plass tidlig i høst, sa Torunn Austheim.

Fem avdelinger
Kultur blir en av fem avdelinger i nykommunen: Oppvekst, helse, omsorg, samfunnsutvikling og kultur. Lederstillingen i avdelingen for oppvekst skal i likhet med kulturavdelingen utlyses i nærmeste fremtid.

Videre er det klart at Ingeborg Laugsand blir leder for helse, Iren Hovstein Haugen for omsorg, og Gunvor Aursjø blir leder for samfunnsutvikling. De tre leder de samme avdelingene i dagens Steinkjer kommune.

Flere enheter vil bli lagt til den nye kulturavdelingen: Kino, arrangement, bibliotek, kulturskole og ungdomstjenesten i Steinkjer og kulturskole Verran.

Kulturbygging
Seniorrådgiver Torbjørn Wekre fra Distriktssenteret presenterte noen suksesskriterier fra andre kommunesammenslåinger rundt omkring i landet. Involvering, informasjon og åpenhet er ifølge Wekre viktige forutsetninger for å lykkes i det arbeidet Steinkjer og Verran er i gang med. Videre la han særlig vekt på både intern og ekstern kulturbygging.

Endringen som må til før både innbyggerne og næringslivet bruker betegnelsen ”vi” om hele nykommunen, og ikke ”oss” i Steinkjer og ”dem” i Verran, er ifølge Wekre både krevende og viktig.

– Jeg har snakket med flere som har vært igjennom tilsvarende prosesser. Jeg husker spesielt en som sa at han undervurderte arbeidet med kulturbygging. Han hadde ønsket at de la mindre vekt på tall og økonomi, og mer vekt på å skape en felles identitet i den nye kommunen, sa Wekre.

Egen kommune-revy
Han trakk også fram flere eksempler på hva andre har gjort for å få sammensveiset befolkningen etter endring i kommunegrensene. Det dreide seg om alt fra bruk av Facebook, både internt og eksternt, nyhetsbrev og egne aviser. Nye Færder kommune, som blir resultatet av at kommunene Tjøme og Nøtterøy slås sammen fra 1. januar 2018, har startet arbeidet med en felles revy. Revyen skal være av ansatte i Færder kommunen – for innbyggerne i nykommunen.

Den ideen falt i smak hos Verran-ordfører Anders Lindstrøm, men forslaget fikk en heller lunken mottakelse rundt bordet.