Gladmelding til Mære og Kvam

Lotteri- og stiftelsestilsynet (LS) behandler hvert år søknader om momskompensasjon fra idrettsanlegg rundt om i landet. I fjor mottok LS søknader om kompensasjon med et samlet søknadsbeløp på om lag 199 millioner kroner.

LS er nå ferdig med behandlingen og endelig godkjent søknadsbeløp er på er på 169,3 mill. kroner. Det er bevilget 175,9 mill. kroner til ordningen i år. Det betyr full innvilgelse for alle godkjente søknader.

Totalt ble 459 søknader godkjent, og to av disse ligger i Steinkjer: Mære samfunnshus og idrettshall, og Kvam ILs nye tursti i Kvam. Mærehallen får 254.388 kroner i momskompensasjon, og Kvam IL får 60.070 kroner.

– Dette er det fjerde året Høyre og Frp sammen med KrF og Venstre sikrer full kompensasjon for idrettsanlegg. To av disse ligger i Steinkjer, på Mære og i Kvam. Slike anlegg skaper idrettsaktivitet i lokalsamfunn over hele landet. Idrettslag og foreninger bidrar i stor grad selv til bygging av anlegg, og det er derfor viktig å skape gode rammebetingelser for de lagene og foreningene som påtar seg slike anleggsinvesteringer. Det har vi nå klart i fire år, sier Elin Agdestein, stortingsrepresentant for Høyre.