Nå ser Movegen snart lyset

I november i fjor klaget nabolaget i Movegen over mørkelagte gater – til høsten starter anleggsarbeidet som vil gi hele nabolaget et løft.

– Det blir full pakke og en lykkelig slutt etter at vi stilte opp i Steinkjer-Avisa, sier Tom Erik Hansen, som er en av naboene i Movegen.

Saken handlet i utgangspunktet om manglende gatelys i Movegen, men omfatter nå en omfattende rehabilitering av gatene Grensevegen, Bergvegen, Reinavegen og Movegen på Guldbergaunet. Alt av gamle vann- og avløpsrør skal skiftes ut til separate ledninger for overvann og spillvann. Nye vannledninger legges samtidig med avløpsledningene.

Når arbeidet under bakken er unnagjort skal det legges ny asfalt og monteres 26 gatelys.

Prosjektet er nå ute på anbud, og det ble gjennomført en befaring i nabolaget tirsdag. I anbudet slås det fast at byggestart er allerede 1. august i år, og deler av arbeidet skal være ferdig i løpet av året.

– Vi maste i mange år uten å komme noen vei, men etter en befaring med enhetsleder Per-Ole Austmo og politiker Bjørn Ludvig Bergsmo ble det fart i sakene. Etter det ble hele nabolaget innkalt til et informasjonsmøte om anleggsarbeidene. Det har vært en ryddig og konstruktiv prosess, så det er på sin plass med skryt til kommunen, sier Tom Erik Hansen.