Rivingen i gang på Amfi

Den observante steinkjerbygg vil ha fått med seg at det er anleggsvirksomhet utenfor Amfi i Sjøfartsgata. Nå er nemlig rivingen av den eldste delen av storsenteret i full gang. Lokalene der Reko og senere Sparebank1 holdt til, jevnes nå med jorden bit for bit.

Totalt 4.000 kvadratmeter skal rives og erstattes med 5.000 kvadratmeter nytt kjøpesenterareal.

Med dette forsvinner de 30 parkeringsplassene utenfor de tidligere banklokalene, ettersom nybygget kommer nærmere veien.

Det er alltid knyttet spenning til nyetableringer i kjøpesenteret, men senterleder Bendik Holstad holdt kortene tett til brystet da vi intervjuet ham om utbyggingen i fjor.

– Ingen avtaler er signert, men vi er godt i gang med å fylle de 5.000 kvadratmeterne. Den nye delen skal stå ferdig sommeren 2018, sier Holstad.