Vil ha lokal vaktmester

Listen med forslag for utvikling av Beitstad er både lang og innholdsrik, deriblant et ønske om en felles vaktmester for alt av bygg og anlegg.

Lokale Bolyst-prosjekt går sin seiersgang flere steder i kommunen, også i Beitstad som var først ut med arbeidsmetoden som blir betegnet som både genial og unik. Det startet med et ønske om å få flyttet noen avfallscontainere, men omfatter nå alt fra leilighetsbygging, gatelys, turstier, gangveier, grendehusene, ungdomsklubb, fugletårn og jentetreff.
Tirsdag rykket Bolyst-temaet til Steinkjer kommune ut for å møte lokale ildsjeler, som de siste tre årene har jobbet med små og stor prosjekt.

Mye applaus
– Det fortjener en applaus, sier Astrid Skogseth fra Steinkjer Næringsselskap som ledet tirsdagens Bolyst-møte på Bygdasentralen i Beitstad.

Alle tiltak som er utført, og dermed kan tas ut av tiltaksplanen, ble belønnet med applaus, og det ble flere anledninger til akkurat det i gjennomgangen av de mange tiltakene.

En lokal vaktmester som er stasjonert i Beitstad, er et av de mer originale tiltakene. Målet er å få på plass en felles vaktmester for alt av kommunale bygg, i tillegg til idrettsanlegg og Bygdasentralen i Beitstad.

Det vises til den pågående strukturendringen i Steinkjer kommune og Steinkjerbygg KF, som innebærer at alt av kommunale eiendommer skal overføres til Steinkjerbygg KF. Opprinnelig var fristen satt til 1. juni i år, men prosessen er utsatt til 1. januar 2018.

Egen lokal vaktmester
Konklusjonen ble at det skal jobbes videre med denne saken. Bjørn Ludvig Bergsmo og Grete Bækken Mollan, som er både engasjerte beitstøinger og sentrale lokalpolitikere, fikk oppdraget med å følge saken videre. Grete Bækken Mollan er også nestleder i styret i Steinkjerbygg KF. Selv om ideen kommer fra Beitstad, er de to politikerne klar på at en ordning med lokale vaktmestere sikkert er ønskelig flere steder i kommunen. Samtidig understrekes det at tiden med én vaktmester per skole er over.

Samarbeid med Jobbhuset
I diskusjonen om lokal vaktmester kom det også et forslag om å ta kontakt med NAV Steinkjer, som driver Jobbhuset i Regimenten. Etter at arbeidsplikt for unge sosialmottakere ble innført er Jobbhuset stadig på leting etter passende arbeidsoppdrag. Med en lokal vaktmester med oversikt over hva som må gjøres hvor, kan ungdommene engasjeres i Beitstad og andre steder i kommunen.

En lokal «Silverklubb» med arbeidsvillige pensjonister ble også diskutert. Slike «arbeidslag» finnes både på Mære, Steinkjer skistadion og ved Egge museum, mens det ikke er fast organisert i Beitstad. Tanken er å legge til rette for en fast sosial møteplass på Bygdasentralen, samtidig som de nevenyttige pensjonistene kan bidra på dugnad.

Normann Storli representerer Beitstad Skolemusikk og har vært pådriver for oppstart av en lokal ungdomsklubb. Ungdomsklubben har startet opp, men målet om et gratis tilbud er ikke nådd. Her er det opprettet kontakt med Steinkjer kommune, som blir utfordret på hva de kan bidra med for å sikre et lavterskel og gratis tilbud til ungdommene.