Steinkjerbrua er 70 år

Den første brua over Steinkjerelva sto ferdig i 1770. Dagens bru sto klar til bruk for 70 år siden.

I år er det 70 år siden Steinkjerbrua ble åpnet. I desember 1947 kunne de første bilene kjøre fra nordsia av elva til sørsida på en firespenns betongbru på 130,5 meter.

Ifølge Steinkjerleksikonet sto den første brua over Steinkjerelva ferdig i 1770. Det var vanskelige bruforhold over Steinkjerelva på grunn av tidvis flom i elva som flere ganger ødela de første trebruene.

I 1848 ble det bygd ei massiv gråsteinsbru. Den sto til 1940, da den ble ødelagt av bombingen. Under andre verdenskrig ble det først bygd ei provisorisk militær krigsbru kalt «Gefreiter Nachreiner Brücke», som sto i perioden 1. juni 1940 til desember 1941.

Høsten 1941 ble det bygd ei mer midlertidig krigsbru. Den ble tatt i bruk 21. desember 1941 og var i bruk til desember 1947. Begge krigsbruene var bygd på fundamentene til 1848−1940-brua.