Selvgående sommervikar

Robotklipperne har inntatt mange private hager, men testes også ut på større områder – deriblant på Guldbergaunet.

– Ja, vi har én robotklipper i arbeidet på Guldbergaunet. Han har fått navnet «Erling» etter en tidligere kollega, sier Hans Lyngved i parkvesenet i Steinkjer kommune.

Det er mye plen som skal klippes gjennom sommeren for parkvesenet, som blant annet har ansvaret for stell av idrettsanlegget på Guldbergaunet.

Roboten gjør jobben

Her tas det meste av gresset med manuelt styrte traktorklippere, men en liten robot inngår også i arbeidsstokken til kommunen.

– Vi har en robotklipper i en «prøvestilling» på Guldbergaunet, og han gjør en god jobb. Det går raskt å klippe de store fotballbanene med traktorklipper, så det vil vi nok fortsette med, men på mindre områder med mange hindringer fungerer roboten bra, sier Hans Lyngved.

Robotklipperen har også fått prøvd seg på en av fotballbanene, men fikk problemer med nettet i de mange fotballmålene på banen.

– På de nye målene går det greit, men han viklet seg inn i nettet på noen av gamle fotballmålene. Da ble det full stopp.

«Erling» har oppdraget med å klippe gresset på et områdene mellom de mange fotballbanene på Guldbergaunet. Her er det både benker og trær, noe som gjør det vanskelig å komme til med de store traktorene.

– Da må vi ut med vanlig plenklippere og det tar mye tid, så på vanskelig tilgjengelig områder fungerer roboten bra for oss. Det er også en stor fordel at «Erling» klipper uansett vær, sier Hans.

Fin og jevn plen

Mange hageeiere er svært begeistret for den lille hjelperen om sommeren. Ikke bare slipper man å klippe plenen selv, også gresset trives bedre med en robotklipper i arbeid.’

– Etter bare ett år ser vi at plenen som robotklipperen har ansvaret for blir veldig fin og jevn. Dette er nok fremtiden, sier Hans Lyngved.