Trine Skei Grande på Jådårbesøk

Torsdag var det duket for storfint besøk i Storfjøset på Jådåren, da partileder i Venstre, Trine Skei Grande, tok turen innom.

– Det var selvfølgelig trivelig å få besøk av Trine Skei Grande, som forøvrig er en veldig hyggelig dame, sier bonde i samdriftsfjøset, Rune Paulsrud.

Også partilederen er fornøyd etter møtet med bøndene.

– Dette er bønder jeg liker godt nettopp fordi de er såpass framoverlente og tør å ta i bruk nye driftsmetoder.

Partilederen har vært på gründerturne i hele Norge hos både småprodusenter og bønder som produserer spesialmat.

– Erfaringer har vist at ny teknologi gir bedre dyrevelferd, og da er det fint at vi kan dra rundt og se på hva norske bønder kan by på både med tanke på ulike produksjonsmåter og dyrevelferd, legger Skei Grande til.

Vertskapet på Jådåren ser stor verdi i besøk som dette, men forstår også at politikerne kan ha nytte av det.

– Det er klart at det er viktig at politikerne vet hva og hvem de snakker om og tar avgjørelser for, slik at de ikke bare skyter fra hofta, forteller Paulsrud.

Det viktigste for Jådårbøndene er at politikerne tar landbruk på alvor.

– Selvsagt er det ikke tid til all verden med snakk, men det var fint at partilederen hørte på hva vi hadde å si, sier en annen bonde i samdriftsfjøset, Torbjørn Stene.