Plass til flere på SommerHUZE

SommerHuze har vært arrangert hver eneste sommer siden 2007. Det handler om kursing i film, kunst og musikk, og det er plass til 50 ungdommer.

– Det er imidlertid bare 30 påmeldte så langt, og det nærmer seg start. Det er derfor plass til 20 til, så her kan man bare sende påmelding på mail eller telefon, sier ungdomskonsulent Bjørn Gunnar Ericson.

Den kjente graffitikunstneren Jamie One skal være en av lærerne på SommerHuze, og at av hans prosjekter med deltakerne skal være å utsmykke undergangen ved Dampsaga i forbindelse med Steinkjermartnan.