Utvider jobbmarkedet

JOBBiNT feirer i disse dager femårsjubileum, og er klar til å ta rollen som jobb- og rekrutteringsportal for hele Trøndelag fra høsten av.

JOBBiNT ble startet i august 2012, og er et kontaktpunkt for jobbmarkedet i Nord-Trøndelag. På JOBBiNTs nettsider kan arbeidssøkere registere sin CV gratis og uforpliktende, samtidig som det finnes en oversikt over bedrifter og ledige stillinger. JOBBiNT tilbyr også veiledning for jobbsøkere, og jobber med å koble kompetanse og næringsliv.

Hjemflyttere

Anne Peggy Møller Schiefloe har vært leder og eneste ansatt i JOBBiNT siden oppstarten, men fikk i vinter med seg Andreas Jenssen Hjelmstad på laget.

– Det har vært en artig reise disse fem årene. Jeg har veiledet mange, og vært med på å koble arbeidssøkere med bedrifter som etterspør deres kompetanse. Vi har nå over 3.000 CV-er i vår database, og mange av dem er utflytta nordtrøndere som er på utikk etter jobb og en mulighet til å flytte hjem. De mangler ofte jobbnettverk og oversikt over hva som finnes av aktuelle bedrifter og jobber, og det er her vi kommer inn, sier hun.

– Vi er også aktiv på sosiale medier, og våre mange følgere på Facebook får varsler når det legges ut nye jobber, supplerer Andreas Jenssen Hjelmstad.

Utvider jobbmarkedet

Når Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fra nyttår samles til ett fylke, er JOBBiNT klar til å bli karriereportal for hele Trøndelag.

– Det finnes ikke et tilsvarende tilbud i Sør-Trøndelag, så fra i høst av skifter vi navn til JOBBiT (Jobb i Trøndelag) og tar rollen som et felles knutepunkt for hele regionen. Vi tenker også jobbregioner. Det er for eksempel fint mulig å bo i Steinkjer og jobbe i Levanger eller Verdal, eller motsatt. Jeg tenker at fylkes-
sammenslåingen også åpner spennende muligheter opp mot trondheims-området, ettersom avstandene i de sentrale delene av Trøndelag tross alt er ganske små, sier Schiefloe.

JOBBiNT deltar på det meste av jobbmesser, og arranger Trøndertreff både i Trondheim og Oslo for utflyttere.

– Det finnes mye utflytta kompetanse, og vår jobb er å bidra til at denne kompetansen flyttes hjem, sier Hjelmstad.

– Vi ser på Trøndertreffene at mange har lyst til å flytte hjem, men mangler oversikt over hva som finnes av aktuelle jobber. De blir ofte overrasket når vi viser dem hvor mange muligheter som faktisk finnes, sier Schiefloe.

Attraktivitet og bolyst

Lederen av JOBBiNT er også tydelig på at det handler om mer enn bare tilgang på jobber for å få folk til å flytte hjem og bli boende.

– Det kommunene gjør for å fremme bolyst og attraktivitet er kjempeviktig, og på nettsidene våre finner du presentasjoner av alle kommunene i fylket, forteller hun.

JOBBiNT samarbeider tett med Intro Trainee og sammen har de et stort nettverk i offentlig og privat sektor (bl.a bemanningsbyrå og Karrieresenteret), noe som resulterer i at flere kan finne seg en relevant jobb.

Marit Eriksen i Intro Trainee er glad for samarbeidet med JOBBiNT, og kan røpe at også de utvider «dekningsområdet» i høst.

– Trondheimsregionen blir med i trainee-ordningen, noe som åpner for nye muligheter. De fleste som kommer inn i traineeordningen er unge, nyutdannede med høy utdannelse, og slik kompetanse trenger vi i Trøndelag. Samtidig er det et trangt nåløye for å bli trainee, men de som ikke får en traineestilling blir lagt inn i JOBBiNT-basen, og kan få jobb på den måten, sier Eriksen.