God vekst i folketallet

Steinkjer har nådd en milepæl. I løpet av andre kvartal i år passerte folketallet for første gang 22.000.

Mandag denne uka presenterte Statistisk sentralbyrå (SSB) tallene for befolkningsutviklingen i årets andre kvartal.
Etter en treg start på året, med bare 3 nye innbyggere i 1. kvartal, kan Steinkjer notere seg for en vekst på 43 innbyggere i 2. kvartal.

Passerte 22.000-grensa
Dermed er det offisielle folketallet i Steinkjer ved utgangen av juni 22.018, og en ny milepæl er nådd.
Steinkjer har de siste årene hatt en folkevekst på mellom 100 og 200 innbyggere, og trenden ser altså ut til å fortsette. Folketallet øker vanligvis litt mer i årets to siste kvartal enn i de to første, så mye tyder på en folkevekst på over 100 også i år.

Fødselsunderskudd
Når vi ser litt nærmere på tallene, er det verdt å merke seg – og kanskje litt bekymringsfullt – at Steinkjer har et lite fødselsunderskudd. Det blir altså født færre enn det dør. Så langt i 2017 er det født 96 barn i Steinkjer, mens det er 103 steinkjerbygg som har forlatt oss.
Det som gjør at det likevel er befolkningsvekst, er tilflyttingen. Så langt i år er det 518 som har flyttet til Steinkjer, av disse 134 fra utlandet. Samtidig er det 465 som har flyttet fra Steinkjer, og 35 av disse flyttet utenlands. Totalt gir dette en nettotilflytting på 53 i løpet av første halvår.

Svak nedgang i Verran
For Verrans del er det små endringer i folketallet. Ved inngang av året var det 2.515 innbyggere i kommunen, mens det ved utgangen av juli var 2.507, altså en nedgang på 8 personer.
Så langt i år er det født 11 barn i Verran, mens 13 personer har gått bort.
Verran har også et lite underskudd i flytteregnskapet. 64 personer har flyttet til kommunen, mens 70 har valgt å bosette seg andre steder.

De store blir større
Nord-Trøndelag sett under ett har en folkevekst på 323 personer i løpet av første halvår, noe som betyr at det per 1. juli er 137.556 nordtrøndere.
Når vi ser på tallene, er det en tydelig trend at de største kommunene vokser, mens de mindre kommunene har tilbakegang i folketallet.
Som vanlig er det Stjørdal som vokser mest (+117), men også Verdal (+93), Namsos (+90) og Vikna (+73) kan notere seg for et godt første halvår, etter noe mindre vekst i fjor. Levanger fikk 40 nye innbyggere i første halvår, og kommer stadig nærmere 20.000 innbyggere.
Grong, Meråker, Snåsa, Lierne, Nærøy og Inderøy har størst tilbakegang i folketall i første halvår, mens det for de andre kommunene er små endringer.
Unntaket er Namsskogan, som så langt i år har fått hele 25 nye innbyggere, etter jevn nedgang i folketall over flere år.