Må sikre varig drift av Bua

Det mangler ikke på midler til innkjøp av utstyr, men de faste utgiftene til drift av Bua Steinkjer må sikres med kommunale midler.

Før oppstarten av Bua Steinkjer i november 2016 manglet det ikke på gode ord fra de folkelvalgte, selv om det var knyttet usikkerhet rundt økonomien til varig drift av tilbudet.

Den tidlige oppstarten ble mulig med 500.000 kroner i støtte fra Steinkjer sanitetsforening, og i ettertid har flere søknader resulterte i mer penger i kassen til Bua Steinkjer.

Skal brukes til utstyr
En søknad til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) resulterte i 400.000 kroner i tilskudd. Også fylkeskommunen støtter tiltaket med 100.000 kroner, i tillegg til at Steinkjer kommune har satt av tilsvarende sum til drift.

Fra Budfir og fylkeskommunen er det derimot klare føringen på at tilskuddene skal brukes til innkjøp av utstyr, og ikke til å dekke de faste utgiftene til Bua Steinkjer. Det jobbes også med å hente inn sponsormidler fra næringslivet, men også her er det vanskelig å få tilskudd til drift.

– De aller fleste eksterne aktører ønsker å benytte midlene direkte inn mot målgruppen, i forståelsen direkte på utstyr. Dette gir utfordring med å få dekket husleie, strøm, lønn osv., av faste kostnader. Så langt er det kun Saniteten som har utvist så stor grad av raushet at prosjektet har latt seg gjennomføre, står det i saksfremlegget til den politiske behandlingen i hovedutvalg for oppvekst og kultur.

600.000 kroner i året
De folkevalgte får saken til orientering i tirsdagens møte, med et forslag om at rådmannen skal arbeide videre med i sikre permanent drift og videreutvikling av Bua i forbindelse med neste års budsjett. Det slås fast at det er behov for 600.000 kroner til drift av BUA, uten utstyr, på helårsbasis.

Frode Møller er daglig leder for Bua Steinkjer og forteller om stor aktivitet i lokalene i Skolegata.

– Vi har omtrent 24 utlån hver åpningsdag. Det betyr at vi omtrent får like mye utstyr innlevert hver dag. Vi bruker mye tid på å gå over alt av utstyr som har vært utlånt, det gjelder blant annet telt, sykler og soveposer. Alt skal være i skikkelig stand når det leies ut, sier Frode Møller, og legger til at Bua Steinkjer drives i samarbeid med Jarlegården.