Bølabua selges for én mill. til Saemien Sijte

Stiftelsen Saemien Sijte skal kjøpe Bølabua – kafeen og servicebygget som ble bygget ved den verdensberømte helleristningen på Valøy i Steinkjer kommune for 25 år siden.

– Vi er veldig glad for at Saemien Sijte vil kjøpe Bølabua. Vi – som består av flere aksjonærer, selger Bølabua for én million kroner,  sier styreleder Odd Bratberg.

Saemien Sijte og styret for Bølabua AS har inngått en intensjonsavtale om at Saemien Sijte – sørsamisk museum og kultursenter, overtar drifta av Bølabua i nær framtid.

– Dette er en unik mulighet som vi ikke kan la gå fra oss, sier direktør Birgitta Fossum ved Saemien Sijte i samme pressemelding.
De ønsker å ta over Bølabua 1. november. Hva de skal bruke den til er det ikke sagt noe om.

– Vi ser Bøla i sammenheng med byggeplanene på Horjemstangen, sier Fossum.
– Dette innebærer ikke at vår oppgave som sørsamisk museum og kultursenter vil endres, men snarere kompletteres med en ytterligere dimensjon. Bøla gir oss muligheten å formidle en felles forhistorie som handler om samhandling og sameksistens.

Ifølge Saemien Sijtes hjemmeside har det i mer enn 30 år vært planer om en utbygging av Saemien Sijte. Planene er endret flere ganger underveis, byggekomiteér ha kommet og gått – og finansiering har uteblitt.
Organisasjonen Saemien Sijte ble etablert som en kulturforening i 1964 og hadde i startfasen som hovedmål å realisere planen om et samisk kulturhus med en samling av bruksting, samiske bygninger, duedtie/sløyd og andre ting av kulturell og historisk interesse som kunne gi et bilde av sørsamisk liv og historie. Huset skulle også være en møteplass og en arena for aktiviteter.

Etter en lang prosess, med flere byggekomitéer og avslag på finansiering sto omsider bygningen Saemien Sijte ferdig i juli 1979.
Allerede i 1986 begynte man å planlegge en utbygging av Saemien Sijte. Byggeplanene har blitt endret underveis etter avslag og påvente av finansiering. Som en midlertidig løsning har det blitt satt opp hytter og brakker utenfor hovedbygget.
Den 01.01.2006 ble foreningen Saemien Sijte omorgansiert til en stiftelse og en kulturforening. Stiftelsen Saemien Sijte står for den daglige driften av virksomheten, er arbeidsgiver for de ansatte og eier av bygget.

Per dags dato er planene klare for et nybygg på ny tomt, men finansiering og byggestart er foreløpig uavklart.