Vil reversere kutt til kulturbygg

Stortingsrepresentant Arild Grande (Ap) vil kjempe for at mer av potten fra spillemidlene går til kulturhus.

– Regjeringen setter hele ordningen i fare, sier Arild Grande og får støtte av Stein Erik Aalberg (Ap).
Pengene fra Norsk Tipping til lokale og regionale kulturbygg har blitt redusert fra 135 millioner kroner til 47 millioner kroner de siste fire årene. I år kunne fylkesråd May Britt Lagesen fordele 1,7 millioner kroner i Nord-Trøndelag. I 2016 var summen 2,3 mill. kroner, og i 2015 kunne fylkesråden fordele 4,7 mill. kroner til lokale og regionale kulturbygg.

Skaper usikkerhet
I år ble potten til kulturbygg fordelt mellom Kimen i Stjørdal og Kuben i Grong, mens ventelisten med små og store kulturbygg i fylket øker.

– Tippenøkkelen har blitt endret slik at en mindre del av potten går til kulturbygg, samtidig som regjeringen legger inn nye formål. Det gjør at ordningen blir uforutsigbar med lang ventetid på å få støtten. Det skal vi endre hvis det blir regjeringsskifte, sier Arild Grande, som kjemper om fornyet plass på Stortinget for Ap i Nord-Trøndelag.

Steinkjer står i startgropa for en storstilt satsing på kultur i sentrum, deriblant med et nytt kulturhus midt i sentrum og opprustning av samfunnshuset. En søknad om spillemidler er ikke levert, men er lagt inn i kostnadsoverslaget.

Lang ventetid
– Med dagens midler til kulturbygg vil det ta land tid før Steinkjer får utbetalt et eventuelt tilskudd til et nytt kulturhus. Lengre ventetid på utbetaling av spillemidler kan betyr økte rentekostnader for kommunen, sier Stein Erik Aalberg, som er utålmodig når det gjelder kultursatsingen i sentrum.

– Nå er det flertall for en kultursatsing rundt torget. Etterbruk av Dampsaga er avklart, kommunen har sikret seg tomta like ved torget og voksenopplæringen har flyttet ut av samfunnshuset. Nå ønsker vi å komme i gang som fort som mulig, samtidig som vi har full kontroll over den etappevise utbyggingen, sier Aalberg.

– Kultursatsingen i Steinkjer er viktig for byutviklingen og kulturen, og et prosjekt der storsamfunnet må bidra, sier Grande.