Plagsomt smal ny vei i Steinkjer

Den nye veien opp til det store, nye byggefeltet i Steinkjer – der også mange tusen innbyggere og turister kjører for å komme opp til Steinkjers mest populære turmål; Oftenåsen, er bare 4,5 meter bred. Nå skal det i tillegg komme fartshumper på Tranaskogveien. 

Selve kjørebanen er bare 4,5 meter bred. Det er så smalt at flere bilister føler det utrygt når to biler møtes. Noen stopper helt opp når det kommer bil i mot, andre kjører ut på veiskuldra – der dét er mulig. Der det er rekkverk virker veien om mulig enda smalere. “Noen kommer garantert til å ødelegge bilen eller hengeren sin. Det er så fryktelig smalt der. Denne kjørebanen må være unødvendig smal til å være en ny, mye trafikkert vei”, sies det.
Nå skal det komme fartshumper på den smale veien. På kommunens hjemmeside står det, at torsdag 14. september i tidsrommet kl. 07.00 – til fredag 15. september kl 16.00, vil veien være stengt. Årsaken er at det skal klargjøres for og utføres asfaltering (2. laget) – med fartshumper. Det gjelder altså Tranaskogvegen mellom Infanterivegen og Inger Margrethe Grams veg.
Veldig mange spør seg hvorfor veien er så smal som den er. Flere fortviler over dét – og at det nå skal lages fartshumper i tillegg.
Lederen for kommunens avdeling VEG, Einar Nøvik, sier følgende i en sms til Steinkjer-Avisa torsdag ettermiddag: “Enhet utbygging bygger her etter godkjent reguleringsplan. Du får ta opp med Plan og utredning hva som er lagt til grunn for planen”.
Politikerne som godkjente reguleringsplanen den gang, så kanskje ikke for seg hvor smal veien faktisk ville bli.
Ifølge entreprenør Odd Einar Kne har de bygd en vei som er 10,5 meter bred.
Målinger utført i dag viser at kjørebanen er 4,5 meter bred. Fortauet er 2 meter bredt. Veiskuldra innenfor fortauet er 1 meter – og veiskuldra mot åkeren på motsatt side av veien er to meter. Totalt er veien da 9,5 meter ifølge våre målinger. Men det kan være bygd vei under veien, noe vi vanlige ikke ser. Kne har uansett utført jobben på oppdrag fra kommunen.

Det er Sweco Norge som har utarbeidet reguleringsplanen for vegen.
Det er Norconsult AS som har vært rådgivende ingeniør for utbyggingen.